H2SO4

A világ érdekes, de ezt nem mindenki veszi észre az iskolában, vagy pedig már rég elfelejtette.
Ez a blog az ismeretterjesztésről szól. Aki minden, a blogban előforduló fogalmat ismer és ért, annak valószínűleg nem mondanak sok újat ezek a bejegyzések. Inkább azoknak szól, akik természettudományos okosságokról és butáskodásokról szeretnének valamit olvasni, (ál)tudományoskodás nélkül, egyszerű, közérthető nyelven.
Ez a blog nem tankönyv, nem törekszik teljességre, nem akar az érdeklődőre ráborítani egy kisebb kérdésnél egy egész könyvtárat. Az sem rossz, de az legyen az érdeklődő döntése.

Főző Attila László

facebook

Hozzászólások

vidzset.

Budapesti légszennyezés

Budapest szmogtérképe

A Föld által felhalmozott hő

Utolsó kommentek:

Jóska Pista 2019.03.27. 01:13:15

@ecch: És ha félig vízzel töltik meg, a toll le se ér.

Bejegyzés: Minden vízbe mártó fest... kis agya lom

Powerslave 2018.01.04. 15:54:00

@mus Másodpercenként 30 impulzussal dolgozik a VOR; a minden irányba leadott "mesterjel" és az irányított nyaláb fáziskülönbsége adja meg a radiált.

Bejegyzés: Körsugárzó

ecch 2017.03.03. 08:47:01

Mókás az a kísérlet, amikor egy baromi nagy térfogatú és magas vákuum kamrában leejtenek egy tollat és egy nagy nehéz golyót, s egyszerre érnek le.

Bejegyzés: Minden vízbe mártó fest... kis agya lom

Géza Fispán 2014.12.23. 09:50:32

. Elena Ceausescu a román diktátor Nicolae Ceausescu felesége volt. Érettségivel nem rendelkezett, mivel a 4. osztály után nem folytatta diákéveit, mégis kémikus tudósként kellett tisztelni. Arról. hoghy Nobel-díjat kapott volna, nem tudok, valószínűleg a Román Tudományos Akadémia esetleg jelölte volna, erről sem tudok...de hát Tormay Ceciliát is jelölték, de beleolvastak a könyvébe... Állandó megszólítása ez volt: akadémikus mérnök doktor Elena Elena Ceausescu. Nem volt komoly kémiai tárgyú könyv Romániában, melyben nem szerepelt volna szerzőként. Számos szabadalmat kötöttek (mesterségesen) a nevéhez. Szállóige lett az, hogy a szén-dioxidot, a CO2-t úgy nevezte, hogy „codoi” vagyis cokettő (ez románul farkat jelent). Számos vers, dal, kórusmű készült róla, nem beszélve a festményekről.
A kémiai enciklopédia (Enciclopedia de Chimie) szerkesztőjeként is természetesen az ő nevének kellett az első lapon szerepelnie. A kiadvány E betűnél járó, 1989-es kiadásában már nem szerepel a neve. 1989. december 25-én férjével együtt, gyanús körülmények között kivégezték.

Bejegyzés: Kémikus miniszterelNŐk

nevergone 2014.11.08. 19:25:22

Még sok bejegyzést, szeretem! :)

Bejegyzés: Téves tévés molekulák

gaborka99 2014.03.03. 15:31:22

Sziasztok! Nagyon tetszik a blog, és látom, hogy az a cél, hogy népszerűsítse a természettudományokat. Van egy nagyon jó lehetőség, és szeretném megosztani veletek. A Wessling Hungary Kft. indít egy nagyszerű programot középiskolásoknak, mely arról szól, hogy egy napot ott tölthetnek a cégnél egy igazi laboratóriumi környezetben a gyerekek, ezzel szeretnék megszerettetni és népszerűbbé tenni számukra a kémiát. Akit érdekel ez a program itt olvashat erről bővebben: laboratorium.hu/laborkaland-2/

Bejegyzés: Ununpentium – a második megerősítés az „izotópszülészeten”

Kritizálom aA. Marhaságokat 2014.02.07. 12:53:05

"Ezt a jelenséget optikai izomériának nevezzük, az ilyen molekulákat királisnak és a két tenyerünkhöz hasonló molekulapárt optikai izomereknek. Ez a téma nem apróság a kémiában, nem véletlenül kapott 2001-ben Nobel-díjat Roger Kornberg."
2006-BAN.!!!
+NEM AZ OPTIKAI IZOMÉRIA KUTATÁSÁÉRT, VAGY FELISMERÉSÉÉRT KAPTA
"A kémiai Nobel-díjat 2006-ban Roger D. Kornberg kapta az eukarióta sejtekben zajló DNS-transzkripció molekuláris alapjainak kutatásáért. Kornberg, akinek az édeapja is Nobel-díjas, kutatómunkája nyomán jobban ismerjük azt a folyamatot, melynek során a DNS-ben tárolt információ lemásolódik annak érdekében, hogy a sejtek létrehozhassák a különböző fehérjéket. "
"A 2006-os díjazott Roger D. Kornberg kémikus, aki egy biokémiai laboratórium élén olyan folyamatok vizsgálatában ért el komoly eredményeket, melyek haszna elsősorban a biológiában és azon belül a fehérjeszintézis folyamatának jobb megértésében jelentkezik.

A DNS transzkripció vizsgálatában Kronberg érdeme a folyamatok molekuláris szintű feltárása. A kémikust ebben a kutatásban a szerkezet, a mélységben zajló mechanizmusok érdeklik, míg a biológus a folyamat eredményével és következményeivel foglalkozik. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a kémia a hardverrel, míg a biológia a szoftverrel foglalkozik, ha egy, a számítógépes világból vett hasonlattal szeretnénk jellemezni a helyzetet.

Roger Kornberg az 1970-es évektől foglalkozott a DNS mélyebb szerkezetével, akkor még Francis Crick (a DNS szerkezetének egyik felfedezője) és Aaron Klug irányítása alatt az Egyesült Királyságban. 1974-ben röntgendiffrakciós vizsgálatai alapján Kronberg felvetette, hogy a feltekeredett DNS-szál (kromatin) olyan egységekből áll, melyek valójában DNS-fehérje komplexek. Egy ilyen "építőkocka" a nukleoszóma kb. 200 bázispárból és egy ún. hisztonból épül fel, mely nyolc fehérjeegységből áll (oktamer). "
"A Stanford egyetemen végzett kutatásaiban Kornberg és csoportja az élesztő sejtjeiben vizsgálta a DNS-transzkripció folyamatát és nem várt felfedezést tettek. A folyamat molekuláris szintű feltárása nyomán kiderült, hogy a transzkripcióban fontos szerepet játszik egy kb. 20 fehérjéből álló komplex, melyet a csoportnak sikerült izolálnia is. Ez az ún. mediátor fehérjekomplex egy óriásmolekula, melynek részletes szerkezetvizsgálata még nem történt meg. 2001-től kezdve a kutatócsoport röntgendiffrakciós módszerekkel és elektronmikroszkóp segítségével számos molekuláris "pillanatfelvételt" készítettek az RNS polimeráz enzimről, amint a transzkripció különböző fázisaiban vesz részt.

Kornberg eredményei nyomán a DNS átírásának folyamatát sokkal jobban ismerjük, így bepillanthatunk azokba a mozzanatokba, melyek során a sejtekben különböző fehérjék termelődnek és ezen keresztül közelebb kerülhetünk bizonyos betegségek kialakulásának megértéséhez.
Transzkripció
pillanatfelvétel a transzkripcióról
szereplők:
RNS-polimeráz enzim (fehér), DNS (kék), növekvő mRNS (piros)

A genetikai információ igen bonyolult molekulákban van kódolva. Ezekben a molekulákban a kémiai kötések, a másodlagos kötőerők (pl. hidrogénkötések) és a kialakuló térszerkezet határoz meg minden eseményt, folyamatot és tulajdonságot, melyekkel a biológia foglalkozik. A molekulamodellezés eszközeivel még az ilyen bonyolult molekulák is megjelenthetők, például az RNS polimeráz enzim háromdimenziós modellje (zip, 600 kB) megtekinthető a Chime kiegészítő programmal (IE böngészővel).
Röntgendiffrakció

A röntgendiffrakció esetében röntgensugarak hajlanak el az atomok elektronburkán. A két vagy több atomról szórt sugárzás interferál egymással, és a fényképező lemezen szabályosan elhelyezkedő foltokból álló interferenciakép jelenik meg. Ebből egykristályos, szilárd anyagból álló mintánál meghatározható az atomok pontos helye az elemi cellában. A foltok méretéből következtetni lehet az atomok minőségére is. A módszer nagy molekulák (pl. fehérjék), kis méretű, gázállapotú molekulák és porok szerkezetvizsgálatára is használható."
"Roger D. Kornberg édesapja, Arthur Kornberg is Nobel-díjas tudós, aki 1959-ben nyerte el a rangos kitűntetést az RNS és a DNS biológiai szintézisének vizsgálatáért.
A téma mindenképpen a családban maradt. "

Bejegyzés: A Contergan-bébik tükre

György Balázs 2013.10.11. 04:53:24

Egy csúnyán elhibázott fizikai Nobel-díj kapcsán!

A Higgs-mechanizmus működéséhez Higgs-mező (Higgs tér) szükséges, ami olyan erősen görbült tér, hogy, ha az orrunk elé tesszük a mutatóujjunkat azt nem látjuk az extrém nagy térgörbület miatt. De a világunk igazoltan mindenhol sík, euklédeszi. Görbült terek csak a csillagászati méretű fekete lyukak közelében vannak.
A Higgs-mechanizmus első számításai egy közvetítő bozont jósoltak, de a későbbi, még pontosabb számítások nem csak egy, hanem 5 különféle Higgs-bozont valószínűsítenek, 5 különböző, tulajdonsággal! Melyik az igazi?
Más! Ha a részecskék a Higgs-bozontól kapnának tömeget - mondjuk - akkor a Higgs-bozon mitől kap tömeget? (Olyan ez mint a keresztény vallás állítása. Isten teremtette a világot. Jó, jó, de ki teremtette az Istent?)
A Higgs-mechanizmus a Standard Modell működését teszi teljessé, amiről már minden fizikus állítja, hogy nem tudja a mi világunkat leírni. Hiányzik belőle a gravitáció és egyébként, 17 szabad paraméter szükséges a beállításához!
A matematika lehetővé teszi, hogy bármilyen ostobaságot egyenletekbe lehessen foglalni, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a világunk ilyen, vagy, hogy így működik.
A CERN-ben talált 125 GeV-os részecske egy gyorsan bomló rezonancia. Olyan, amiből már közel 300-at találtak az elmúlt évtizedekben. Nincs semmi jelentősége és semmiben nem különös és pláne nem I S T E N I !!!

Peter Higgs-et az egész környezete - kollégái, ismerősei - idiótának tartja, ahogy ténylegesen az is! Az elmélete, illetve az abban való vak hit, pedig, több évtizedre visszavetette az elméleti fizika fejlődését.

Bejegyzés: Bozonvadászat trófeával

Barta Ji 2013.02.17. 11:50:09

Ez zseniális! Lehet, a plázák világítását is megoldanák a plázacicák! :) Ha lehetne kapni jó áron én is így tölteném a telefonaksit a biciklimen.

Bejegyzés: Zöld járkálás

Intizar 2013.02.10. 01:31:21

@Nádori Gergely: Kamaszlányokat békében kell hagyni a súlyukkal. De nagyon. Nem cool tanár bácsi, aki szóba hozza, bocsika.

Bejegyzés: Minden vízbe mártó fest... kis agya lom

vomit 2013.01.22. 00:06:00

@Avatar: gondold vegig, miert volt jo harold hodge-nak elterjeszteni a fluoros meset. annyit segitek, hogy a bacsi nem fogorvos volt, a gyerekek foga helyett az ipari balesetek rossz PR-je aggasztotta.
www.youtube.com/watch?v=AuK7-af6diA#t=4m3s
"should we try to alleviate the fear of the public by telling them it's good for their teeth?"

Bejegyzés: Gáz nevek

H2SO4 2012.09.09. 22:14:23

Ez a grafikon nagyon klassz!

Bejegyzés: Repülő fül

PeterPan 2012.09.09. 22:10:40

Kicsit bonyolultabban én is elvégeztem ugyanezt a kísérlet Bp-Amsterdam repülőúton egy barometrikus magasságmérővel rendelkező túra GPS segítségével.

img525.imageshack.us/img525/8731/capturetdq.jpg

Azt tapasztaltam, hogy a légnyomás időben szabályosan változik. A maximális magasság 2400 méter körüli. Út közben néhány alkalommal GPS alapú magasságot is kértem, ezek tüskeként látszódnak a képen.
Érdekesség, hogy a leszállás után negatív magasságértéket mutatott a műszer, ennek oka, hogy Amsterdam a tenger szintje alatt fekszik.

Bejegyzés: Repülő fül

H2SO4 2012.03.26. 22:45:02

@Avatar: Ravasz észrevétel. Remélem senki nem hiszi el :-) Kevés fogorvos lenne, ha fluorral mosnánk fogat...

Bejegyzés: Gáz nevek

Avatar 2012.03.26. 16:41:12

"A fluor ugyanis egy igen mérgező, zöldes színű és haverjánál, az ózonnál is agresszívebb és roncsolóbb gáz."

Ez hülyeség, ha gáz lenne, akkor nem tudnám a fogkefémre nyomni. És nem is zöld, hanem fehér, és max a fogszuvasodásnak mérgező. ;)

Bejegyzés: Gáz nevek

Avatar 2012.03.26. 16:32:02

@fordulo_bogyo: Próbálj meg a sima márványpadlón, vagy a szilikonos linóleumon korcsolyázni, és rájössz miért különleges a jég.

Bejegyzés: Tudatos korcsolyázás

fordulo_bogyo 2012.03.17. 01:48:56

Nem lehet, hogy azert csuszik, mert sima?

A sima marvanypadlo is csuszik.
A szilikonnal lefujt linoleum is.
Miert kulonleges a jeg csuszasa?

Bejegyzés: Tudatos korcsolyázás

Nádori Gergely 2011.09.11. 23:51:50

Megjegyzem halkan, hogy a 12- 13 században keletkezett izlandi költeményekben az Eddában az arany állandó jelzője a vörös.

Bejegyzés: Piros arany

Akitlosz · http://honunk.blog.hu/ 2011.09.11. 15:57:46

Lila arany is létezik.
Az aranyat alumíniummal ötvözik, 79%-a arany, a többi alumínium.

Bejegyzés: Piros arany